Grondverbetering

Benjamins Graaf- en Grondwerken levert verschillende soorten grondverbetering ten behoeve van bijvoorbeeld huizenbouw, tuinen, (half) verhardingen en paardenbakken.

Materialen die wij leveren zijn gebroken puin, vulzand, leemzand, bemeste teelaarde, zwarte grond, bomengrond en zand/ leemhoudend zand ten behoeve van paardenbakken.